Föreningen informerar

Projekt: CB Small Ports Bläse kalkbruk

Projektet Central Baltic SmallPort innebär ett stort lyft för Bläse kalkbruk. Det omfattar upprustning av hamnen i flera steg med renovering och förstärkning av bryggor, gästhamnen får tillgång till vatten, avlopp, el och belysning, och solpaneler monteras kalkladans stora tak för Bläse kalkbruks elförsörjning. Vi startade våren 2020 och målsättningen är att hela projektet är genomfört till säsongsstarten sommaren 2021.  Välkomna!

Mer info under CBSmallPorts-ikonen här    eller i Huvudmenyn. (for more info push icon here or in main menue)

   


Projekt: Kvinnostigen Bläse kalkbruk

År 2020 röjdes kvinnostigen varvid åtta döda askar fälldes, flisades och borttransporterades för att göra stigen säker för besökare.

Detta genomfördes med stöd av LEADER Gute.

Kvinnostigen är tänkt att färdigställas i sin helhet under år 2021.

Kvinnostigen är lagd i museets omgivning som en promenad med informationstexter vid ett antal stationer, och är skapad för att hedra kvinnornas arbete och sysslor under stenindustrins epok i Bläse.

En ny byggnad för ökad service och tillgänglighet uppförs nu vid Bläse kalkbruk

Bläse kalkbruks ideella förening uppför nu, med byggstart i januari 2019, en ny servicebyggnad, innehållande toaletter och dusch för besökare samt förbättrade utrymmen för personal. Den nya byggnaden beräknas stå klar till sommarsäsongen 2019.

Finansieringen sker via bidrag från Landsbygdsprogrammet 2014–2020 genom Länsstyrelsen i Gotlands län och från Region Gotland gemensamt med 90 procent.  Den ideella intresseföreningen står för 10 procent av budgeten. Nybergs entreprenad kommer att uppföra byggnaden i samarbete med och lokala företag.

I mars 2018 beslutade Bläse kalkbruks ideella förening att påbörja planering för detta projekt med syfte att öka servicenivån för alla besökare vid kalkbruksmuseet. Servicebyggnaden är väldigt efterlängtad och är till och med helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta att bedriva vår omfattande verksamhet vid Bläse kalkbruk. Den förbättrade servicen innebär också spännande utvecklingsmöjligheter för Bläse kalkbruk, och bygden runt omkring.

Ett stort tack riktas till Länsstyrelsen på Gotland, Region Gotland och Jordbruksverket, som tillsammans med ett omfattande ideellt arbete av styrelsen gjort detta projekt möjligt!

Vi hoppas nu att alla som i framtiden besöker Bläse kalkbruk och de underbara omgivningarna ska uppskatta den utökade servicen!

Varmt välkomna!

Styrelsen

Nu är järnvägens förlängning avslutad

Tack vare finansieringshjälp av Leader Gute har järnvägen på Bläse förlängts med cirka 500 meter. Nu kan tågresenärerna åka 500 meter i kanten av det gamla brottet, som nu är vattenfyllt. Vid ändstationen finns det möjlighet att bada och äta medtagen picknickkorg.

Hjärtstartare

Vi har hjärtstartare, centralt placerad mellan parkeringsplatsen och entrén.

Vid fara ring 112 – uppge adress Fleringe Bläse 325.

Ställplats karta

Bläse kalkbruks öppettider

Stängt för säsongen.

info@blase.se

Info-center/entré till museet

Stängt för säsongen.

Telefon: 0498-22 46 62

Caféets öppettider

Stängt för säsongen

Stentåget

Stängt för säsongen.

Medlemsavgiften 2020

Medlemsavgiften för 2020 är 100 kr per person. Familj betalar 200 kr.

Du kan betala direkt på bankgiro 431-2526.