Inlägg av Berra Sandström

Kallelse till årsmöte i Bläse kalkbruks intresseförening

Välkommen till årsmöte söndagen den 17 februari kl 10 i Fleringe gamla skola! Årsmöteshandlingarna bifogas nedan. dagordningarsmote2019, arsredovisning2018 och budget2019 Som avslutning bjuder Cementa på smörgåstårta. På föregående års årsmöte beslöts att 2019 års medlemsavgift skall vara 100 kr för enskilda medlemmar och 200 kr för familjer. Medlemsavgiften betalas till föreningens bankgiro 431-2526 gärna före […]

Onsdagsträffar

Varannan onsdag förmiddag träffas vi som kan, hinner och vill för lite arbete på och omkring vårt Bläse. Andra mötet är nu på onsdag kl 10.00 30 januari. Föreningen bjuder på smörgås och kaffe. Meddela Göran sms eller telefon 070-86 61 588 om du/ni kommer senast 29 januari.

Utbildning av lokförare på Bläse Kalkmuseum

Bakgrund På Bläse kalkmuseum finns en museijärnväg som är ca 1,5 km lång (spårvidd 600 mm). Järnvägen går från kalkbruket upp till brottet. På sommarn kör tåget besökare denna sträcka ett antal gånger per dag. Tågsättet består av ett diesellok och ett antal enkla passagerarvagnar som tar cirka 50 passagerare. Utbildning Tillfälle 1: Genomgång av […]

Utbildning av guide till Bläse Kalkmuseum

Att ge besökare kalkbrytningens historia fram till nutid. 1 Guidekurs om Bläse kalkbruk 3 gånger á 3 timmar Ledare: Ove Pettersson och Lars Wallentin Literatur: P Bergesen Bläse kalkbruksmuseum (100 :-) Dessutom studiebesök Slite (Cementa) och Storugns (Nordkalk) Kursdatum: 28 april, 2 maj, 9 maj kl 15.00 Anmälan SMS 070-521 40 43 eller e-post info@blase.se […]

Nyvalda styrelsen 2018

Vid ett välbesökt årsmöte i Fleringe bygdegård den 11 februari valdes en till vissa delar ny och utökad styrelse, då bland annat de senaste tretton årens ordförande Sixten Björklund avgick och tackades på ett fint sätt av bland andra Ove Patterson. Att styrelsen utökades beror på att intresseföreningens båda huvudsponsorer tog var sin styrelseplats.  Den […]

Sista etappen påbörjad av järnvägens förlängning

Tack vare finansieringshjälp av Leader Gute har vi kommit igång med den sista etappen av utbyggnaden av järnvägen. När den är klar är järnvägen förlängd ytterligare 500 meter. Om inte vädret sätter alltför stora käppar i vägen räknar vi med att utbyggnaden blir färdig i god tid till sommarsäsongens tågkörningar.