Julmarknad på Bläse Kalkbruk 2019

Bästa utställare!

Välkomna att anmäla ert intresse för utställningsplats på Bläse Julmarknad. Den anordnas som vanligt den första adventshelgen som i år infaller lörd 30 nov–sönd 1 dec. Kontakta oss så skickar vi detaljerad information angående Årets Julmarknad. Av säkerhetsskäl har vi varit nödsakade att begränsa antalet utställningsplatser något, så kontakta oss så snart som möjligt. Vi kan inte ge besked om er exakta placering förrän vi fått in och gått igenom alla årets anmälningar.

Vi önskar få in er intresseanmälan senast 15 sept.

Vi ser fram emot en stämningsfull och trivsam julmarknad.

 

Bläse Kalkbruk

Fleringe Bläse 325

624 60 Lärbro

Tel: 0498-22 46 62

e-post: bokning@blase.se