Medlemsinformation

Här visas löpande information till medlemmar i Bläse Kalkbruksmuseums Intresseförening.

Vill du göra en insats som volontär på museet i sommar?

Museiverksamheten under sommarsäsongen inrymmer en rad olika insatser där våra medlemmar kan delta för sin egen trevnad och för att stödja verksamheten. Du inbjuds därför att medverka tillsammans med andra och inom något område som intresserar dig. Och i den utsträckning du har tid och möjlighet.

Följande arbetsgrupper är aktuella:
Café, boende. event, boende, utställningsarbete, butik, marknadsföring, utemiljö.

Maila oss info@blase.se och ange: Namn, telefon, e-postadress, vilket/vilka områden som intresserar dig samt när du har möjlighet att medverka. Det kan gälla kortare eller längre tid; från några få dagar upp till veckor.

Referensgrupp för Nybygget

Har du erfarenhet av t ex tillståndsfrågor, upphandling eller byggprocess skulle vi behöva dig i vår referensgrupp.
Hör av dig så snart som möjligt via mail till info@blase.se

Inbjudan till Årsmöte

Bläse Kalkbruk Intresseförening kallar till årsmöte söndagen den 16 april 2017 kl 13.00 i Fleringe gamla skola (intill kyrkan)

Program:

  • Årsmötesförhandlingar
  • Efter årsmötesförhandlingarna bjuds alla på förtäring

Varmt välkomna!

  • Medlemsavgift för 2017:
  • Medlem 100: –
  • Familjemedlemskap 200: –
  • Betalas på bankgiro 431-2526

 

 

 

 Dela med dina vänner...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone