Projekt: CB Small Ports Bläse kalkbruk

 

Projektet Central Baltic SmallPort innebär ett stort lyft för Bläse kalkbruk. Det omfattar upprustning av hamnen i flera steg med renovering och förstärkning av bryggor, gästhamnen får tillgång till vatten, avlopp, el och belysning, och solpaneler monteras kalkladans stora tak för Bläse kalkbruks elförsörjning. Vi startade våren 2020 och målsättningen är att hela projektet är genomfört till säsongsstarten sommaren 2021.  Välkomna!

Mer info under CBSmallPorts-ikonen här    eller i Huvudmenyn. (for more info push icon here or in main menue)