Valborg 2020

Bläse kalkbruks valborgsfirande är i år inställt p.g.a. Corona-pandemin.
Vi ser fram emot att återuppta traditionen nästa år.