Projekt: Kvinnostigen Bläse kalkbruk

År 2020 röjdes kvinnostigen varvid åtta döda askar fälldes, flisades och borttransporterades för att göra stigen säker för besökare.

Detta genomfördes med stöd av LEADER Gute.

Kvinnostigen är tänkt att färdigställas i sin helhet under år 2021.

Kvinnostigen är lagd i museets omgivning som en promenad med informationstexter vid ett antal stationer, och är skapad för att hedra kvinnornas arbete och sysslor under stenindustrins epok i Bläse.