Projekt: Promenadstigen Bläse kalkbruk

År 2020 röjdes promenadstigen varvid åtta döda askar fälldes, flisades och borttransporterades för att göra stigen säker för besökare.

Detta genomfördes med stöd av LEADER Gute.

Promenadstigen är tänkt att färdigställas i sin helhet under år 2021.

Promenadstigen är lagd i museets omgivning med informationstexter vid ett antal stationer, och är skapad för att belysa livet kring kalkbruket under stenindustrins epok i Bläse.