Aktuellt!

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma i Bläse kalkbruks intresseförening

Välkommen till årsstämma lördagen den 19 juni 2021 kl 10 på Bläse kalkbruk. Årsstämman hålls under förutsättning att myndigheterna tillåter sammankomster av det slaget. Diskussionsfrågor kan anmälas under årsstämman, men för att årsstämman skall kunna fatta beslut i motioner och övriga ärenden måste sådana vara anmälda till info@blase.se senast två veckor före årsstämman, det vill säga senast den 5 juni.

Dagordning, årsredovisning 2020 och budget för 2021 framgår av bilagorna.

På föregående års årsstämma beslöts att 2021 års medlemsavgift skall vara 100 kr för enskilda medlemmar och 200 kr för familjer.

Medlemsavgiften betalas till föreningens bankgiro 431-2526 gärna före årsstämman den 19 juni. Om du behöver komplettera med adressuppgifter, till exempel ny e-postadress, skicka samtidigt ett meddelande till info@blase.se.

Du som får detta meddelande återfinns i föreningens medlemsregister, eftersom du har betalt medlemsavgift de senaste åren. Om du inte vill vara medlem i föreningen och vill att vi tar bort dina personuppgifter ur vårt register, kontakta föreningen via info@blase.se.

Bläse den 26 maj 2021

Styrelsen

dagordning årsstämma 2021

Årsredovisning Bläse kalkbruk 2020

budget 2021