Info-center

Öppettider dagligen kl 11–17
Telefon: 0498-22 46 62
e-post: info@blase.se

facebook: blasekalkbruk

instagram: blasekalkbruk

Vi har hjärtstartare

Centralt placerad mellan parkeringsplatsen och entrén.

Vid fara ring 112
U
ppge adress Fleringe Bläse 325.