Info-center

Öppettider dagligen kl 11–17
Telefon: 0498-22 46 62
e-post: info@blase.se

facebook: blasekalkbruk

instagram: blasekalkbruk

Årsmöte 12 februari 2023 kl 10.00 i Fleringe skola

dagordning årsstämma 2023

Årsredovisning Bläse kalkbruk 2022