Bläse Kalkbruk drivs av en ideell förening

Vill du hjälpa till?

Som medlem är du varmt välkommen att bidra i det ideella arbetet med utemiljön, info-center, eller vara med och utveckla verksamheten i övrigt! Kontakta oss om du är intresserad!

Medlemsavgiften är 100 kr per person. Familj betalar 200 kr. Betala direkt på bankgiro 431-2526. Skriv namn och e-postadress på inbetalningen!

1983 skänktes hela anläggningen i Bläse till Stiftelsen Bläse Kalkbruk Industriminne av dåvarande ägaren Euroc. Bläse Kalkbruksmuseums intresseförening bildades samma år och har sedan dess oförtrutet arbetat med att bygga upp museet i Bläse och utveckla verksamheten. Portarna öppnades för allmänheten 1985. Idag heter föreningen Bläse Kalkbruk ideell förening.

Bli medlem

Verksamheten bedrivs av Bläse Kalkbruks ideella förening. Som medlem i föreningen stödjer du verksamheten och underlättar för oss att kunna fortsätta erbjuda alla dessa härliga upplevelser vid Bläse Kalkbruk. Som medlem har du självklart gratis inträde i museet!