Bläse kalkbruk öppet dagligen kl. 11–17 t.o.m. lörd. 27 aug.

Bläse Bistro öppet dagligen t.o.m. lörd. 27 aug.

Lörd. 6/8 stängt. Abonnerat för konsert.

(se sida Café & Bistro)