Kalkbruket stängt för säsongen. Välkommen igen sommaren 2024.

e-post: info@blase.se
facebook: blasekalkbruk
instagram: blasekalkbruk