UTVECKLINGSPROJEKT

Bläse kalkbruk har under ett par år deltagit i EU-projektet Central Baltic SmallPorts där vi tillsammans med nio andra småbåtshamnar runt Östersjön samlats för att skapa miljövänlighet, energieffektivitet och gemensam marknadsföring. Gästhamnar från Sverige, Finland, Estland och Lettland har deltagit.

I mars 2020 fick vi accept för att genomföra anläggning av solceller, förbättrad pir med belysning, el och vatten samt latrintömning för båtar och dessutom gångbryggor för tilläggning och handikappvänligare gångytor. Vi kan med glädje nu konstatera att alla dessa åtgärder idag är genomförda i tid och enligt budget!

Mer info under CBSmallPorts-ikonen här    eller i Huvudmenyn. (for more info push icon here or in main menue)

   


Första etappen av det nya museet är snart genomförd.

Vi arbetar efter förstudien som Actit kommunikation AB tagit fram i samråd med museigruppen
på  Bläse Kalkbruk Ideella Förening
Första etappen börjar ta form och för att kunna genomföra det så har många ideellt arbetande medlemmar
bidragit med stor arbetsinsats under flera veckor.
För att finansiera bygget av ny entré, digitala utrustningen, inspelning av ljud, manustext, skådespelare,
filmning mm har vi sökt och fått stöd av:
1. Länsstyrelsen Gotlands län  Landsbygdsprogrammet 2014 -2023
2. Sällskapet DBW
3. Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa
4. Fårösunds Utveckling
5. Nordkalk

SERVICEBYGGNAD

En ny byggnad för ökad service och tillgänglighet uppfördes vid Bläse kalkbruk 2019.

Bläse kalkbruksmuseums intresseförening uppförde under 2019 en ny servicebyggnad innehållande toaletter och dusch för besökare samt förbättrade utrymmen för personal.

Finansieringen har skett via bidrag från Landsbygdsprogrammet 2014–2020 genom Länsstyrelsen i Gotlands län och från Region Gotland, gemensamt med 90 %.  Den ideella intresseföreningen stid för 10 % av budget. Nybergs entreprenad har uppfört byggnaden i samarbete med och lokala företag.

Syftet med detta projekt var att öka servicenivån för alla besökare vid kalkbruksmuseet. Servicebyggnaden var efterlängtad och var helt avgörande för att kunna fortsätta att bedriva verksamhet vid Bläse kalkbruk. Den förbättrade servicen innebär också spännande utvecklingsmöjligheter för Bläse kalkbruk, och bygden runt omkring.

Ett stort tack riktas till Länsstyrelsen på Gotland, Region Gotland och Jordbruksverket, som tillsammans med ett omfattande ideellt arbete av styrelsen gjort detta projekt möjligt!

Vi hoppas att alla som i framtiden besöker Bläse kalkbruk och de underbara omgivningarna ska uppskatta den utökade servicen!

Bläse Kalkbruk intresseförening/styrelsen

PROMENADSTIGEN

År 2020 röjdes promenadstigen varvid åtta döda askar fälldes, flisades och borttransporterades för att göra stigen säker för besökare. Detta genomfördes med stöd av LEADER Gute.

Promenadstigen är tänkt att färdigställas i sin helhet under år 2021.

Promenadstigen är lagd i museets omgivning med informationstexter vid ett antal stationer, och är skapad för att belysa livet kring kalkbruket under stenindustrins epok i Bläse.

FÖRLÄNGNING AV JÄRNVÄGEN

Tack vare finansieringshjälp av Leader Gute har den 1200m långa järnvägen vid Bläse kalkbruk förlängts med cirka 500 meter i kanten av det gamla brottet, som nu är vattenfyllt.