Museum på Bläse

Kalkbruksmuseet

Stentåget

Historia