CBSmallPorts Bläse Kalkbruk

Målet är att utveckla gästhamnar runt Östersjön (Central Baltic) på ett hållbart och miljövänligt sätt, samt att marknadsföra hamnarnas möjligheter och utbud via internet.

Bläse kalkbruk har under ett par år deltagit i EU-projektet Central Baltic SmallPorts där vi tillsammans med nio andra småbåtshamnar runt Östersjön samlats för att skapa miljövänlighet, energieffektivitet och gemensam marknadsföring.

Gästhamnar från Sverige, Finland, Estland och Lettland har deltagit.

I mars 2020 fick vi accept för att genomföra anläggning av solceller, förbättrad pir med belysning, el och vatten samt latrintömning för båtar och dessutom gångbryggor för tilläggning och handikappvänligare gångytor. Vi kan med glädje nu konstatera att alla dessa åtgärder idag är genomförda i tid och enligt budget!

Projektet Central Baltic SmallPort innebär ett stort lyft för Bläse kalkbruk. Det omfattar upprustning av hamnen i flera steg med renovering och förstärkning av bryggor, gästhamnen får tillgång till vatten, avlopp, el och belysning, och solpaneler monteras kalkladans stora tak för Bläse kalkbruks elförsörjning. Vi startade våren 2020 och målsättningen är att hela projektet är genomfört till säsongsstarten sommaren 2021.  Välkomna!

Bläse Project Manager
Leif Ortman, ortmanleif@gmail.com

Value for money!

  • In these premises you can find an EU-financed project in action.
  • And not just any project, but a good and interesting one.
  • Today’s EU projects want you to know what they are all about, so please read on!

The project CB Small Ports aims at:

  • Developing the energy efficiency and the level of small ports’ services in the whole Central Baltic area.
  • Gathering into one joint network all the relevant information, the investments done in CB area, and all the essential resources that concern a climate friendly leisure time in the small ports.

The project CB Small Ports will result in:

  • A common online platform about “Small Ports”, which will combine the information for boaters, other service users and small ports owners.
  • Several investments supporting an environmental approach, energy efficiency and green values in marketing.

The project is a joint cooperation venture of:

Satakunta University of Applied Sciences, Finland | University of Turku, Finland | Airiston Matkailukeskus Ltd., Finland | South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Finland | Riga Planning Region, Latvia | Kurzeme Planning Region, Latvia | Municipality of Söderhamn, Sweden | Bläse Kalkbruk, Sweden | Estonian Small Harbour Development Center, Estonia | Foundation Hiiumaa Harbours, Estonia | Finnish Sailing and Boating Federation, Finland (associated partner)

  • Project: total budget 2.421.089,43 € / European Regional Development Fund 1.924.156,90 €
  • Bläse Kalkbruk: total budget 155.690,00 € / European Regional Development Fund 116.767,50 €