Kulturstig i syfte att belysa livet kring kalkbruket

Kulturstigen är lagd i museets omgivning med informationstexter vid ett antal stationer, och är skapad för att belysa livet kring kalkbruket, i synnerhet kvinnornas, under stenindustrins epok i Bläse.