Ny byggnad för ökad service och tillgänglighet

Bläse kalkbruksmuseums intresseförening uppförde under 2019 en ny servicebyggnad innehållande toaletter och dusch för besökare samt förbättrade utrymmen för personal.

Finansieringen har skett via bidrag från Landsbygdsprogrammet 2014–2020 genom Länsstyrelsen i Gotlands län och från Region Gotland, gemensamt med 90 procent. Den ideella intresseföreningen stid för 10 procent av budget. Nybergs entreprenad har uppfört byggnaden i samarbete med och lokala företag.

Syftet med detta projekt var att öka servicenivån för alla besökare vid kalkbruksmuseet. Servicebyggnaden var efterlängtad och var helt avgörande för att kunna fortsätta att bedriva verksamhet vid Bläse kalkbruk. Den förbättrade servicen innebär också spännande utvecklingsmöjligheter för Bläse kalkbruk, och bygden runt omkring.

Ett stort tack riktas till Länsstyrelsen på Gotland, Region Gotland och Jordbruksverket, som tillsammans med ett omfattande ideellt arbete av styrelsen gjort detta projekt möjligt!

Vi hoppas att alla som i framtiden besöker Bläse kalkbruk och de underbara omgivningarna ska uppskatta den utökade servicen!

Bläse Kalkbruk/styrelsen